Kujundustööd, videote filmimine ja töötlemine

HL Disain

Kujundustööd

Meie tegevusalaks on erinevad kujundustööd: plakati, trükise või logo kujundamine. Oleme kujundanud dokumente (tunnistused, tänukirjad, diplomid), sündmuste või kultuuriürituste plakateid ja logosid. Meie üheks tugevuseks on ka raamatute kujundamine. Oleme illustreerinud ja kujundanud mitmeid raamatuid.

Videote filmimine ja töötlemine 

 

Meie tööks on olnud ka dokumentaalvideote, turundusvideote, esinemisvideote ja uudisvideote filmimine, montaaž ja sotsiaalmeedias jagamine. Oleme teinud tööd uudistekanali Aruküla Uudised tarbeks, filminud kultuuriürituste etteasteid, loonud asutustele YouTube videojagamise kanaleid. Tellimustööna oleme loonud ka dokumentaalvideoid ja videokollaaže asutuste ja isikute ajaloost.

Lisateenused

Lisaks reklaammaterjalide kujundamisele (flaierid, plakatid, kutsed, raamatud, esitlused, infokirjad) tegeleme ka sotsiaalmeedia haldamisega (facebook, twitter jt) ning videote tootmisega, kõrvalteenusena pakume projektikirjutamise- ning  giiditeenust ning tulevikus ka virtuaalgiiditeenust.

HL Disain aitab sul jõuda inimeste südamesse läbi originaalse ja omanäeolise raamatu, videoklipi, kodulehe või mistahes reklaammaterjaliga. Meilt on võimalik tellida ajaloolisi ülevaatefilme, reklaamvideoid, raamatukujundusi, kodulehe haldust ning rohkelt erinevate reklaammaterjalide kujundusi. Aitame meeleldi kirjutada projekte, et panna teie kogemused ja kohalik ajalugu raamatusse või filmi. Kui tulete Hiiumaale, pakume teile põnevaid avastusi meie giidituuridel või miks mitte kasutada võimalust  saada see kogemus ilma, et oleksid siin käinud- videogiidituuri abil seda just teha saabki.

Meie tööd

 

Henri Reeder

Game Character Creation
 

Võta ühendust

Tormi 6 Kärdla Estonia

+372 56624812

Teie sõnum läks teele

 

HL disain OÜ pakub videomonteerimise teenust, kujundusteenust ja kodulehehaldust ning kujudnusteenuseid. Põhiteenuseks on videote filmimine ja montaaž. Siia hulka kuuluvad reklaamvideote, ajalooliste ülevaatevideote loomine ning fotodest video monteerimine. Kõrvalteenustena pakume kujundustöid (raamatute, flaierite, plakatite, brošüüride, voldikute jm kujundamine) nii trükkimiseks kui ka sotsiaalmeedia tarbeks ning sotsiaalmeedia- ja kodulehehaldust (kodulehe loomine ja kujundamine erinevates keskkondades). Lisateenusteks on projektide kirjutamine ning giiditeenused.

PUUDUTA INIMESTE SÜDANT

 

Miks on meie teenuseid vaja?- Need aitavad jäädvustada ajalugu järgmistele põlvedele ning pakuvad eneseväljendust ja silmapaistvat reklaamivõimalust. Eriti kõrge ajaloolise väärtusega ning erinevate eneseväljendamise võimalustega on videod ja raamatud, milles kajastub antud kultuurikeskkona/asutuse või isiku omapära. Need kaks annavad võimaluse teha ajaoolisi kokkuvõtteid, mis on väga hinnalised, sest tänapäeval ei ole kombeks enam järjepidevalt kroonikaid pidada.

 

Meie eeliseks on konkurentidest soodsam hind ning omanäoline kujunduskäekiri, samuti personaalne lähenemine oma kitsale sihtrühmale, kelleks on rahvamajade juhatajad. Pakume igale potentsiaalsele kliendile tema vajadustest ja võimalustest lähtuvalt teenust. Aitame ise organiseerida ja koguda teenuse osutamiseks vajaminevat materjali, leida rahastusvõimalusi ning toetame projektide kirjutamisel.

Tellija saab teenust meie käest tellida ööpäevaringselt meiliteel. Lisaks teeme ise personaalseid pakkumisi telefoni- ja internetiteel sotsiaalmeedias.

 

KIIRE TÖÖ HEA HINNAGA

Teenuse osutamine algab materjali kogumisest ja organiseerimisest. Materjali kogume interneti teel ning organiseerime jagatavas kaustas internetikeskkonnas (Google Drive). Vajadusel kohtume tellijaga ning teostame skaneerimis- ja filmimistöid ning helisalvestuste tegemist.  Kogume lisamaterjali teistest asutustest ja allikatest (näiteks arhiividest, internetist). Antud tööde jaoks on ettevõttel olemas algelised vahendid: arvuti, kaamera, skanner-printer ning internetiühendus. Materjali kogumine ja süstematiseerimine võib sõltuvalt projekti suurusest kesta alates 10-st tunnist kuni 200 tunnini.

 

Edasi algab töö erinevates kujundus- ja videotöötlemise programmides. Algelised programmid on ettevõttel olemas ning on võimalik töid teostad, kuigi mõningal juhul raskendatud (kogu filmimaterjali ei saa korraga arvutis hoida). Kasutame kliendi poolt saadetud materjali, enda poolt toodetud materjali, vajadusel tuleb ka materjali sisse osta (originaalmuusika, -fotod, -videoklipid). Kuna tellitavad projektid on väga erineva mahuga, siis varieerub oluliselt ka teenuse osutamise ajaline pikkus. Motaaži või kujundamise peale võib kuluda 40h kuni 400 tundi, suuremahulisemate projektide puhul ka rohkem.

Teenuse lõpp-produkti tarnime tellijani interneti vahendusel. Kui tellija seda soovib, saadame toote ise posti teel (videofilm mälupulgal). Maksmine hakkab toimuma arve alusel ülekandega ettevõtte pangakontole.

DISAINIST ALGAB KÕIK

Muutuvas maailmas ja kasvavas infomahus suureneb kiiresti vajadus oma tegevuste kajastamiseks sotsiaalmeedias ning aina enam läheb tähelepanu saamiseks vaja pilkupüüdvaid visuaale. Seejuures annavad paremaid tulemusi liikuvad visuaalid ja videod. Uue filmimistehnoloogia kasutuselevõtt eeldab ka videote puhul järjest paremat filmimise ja monteerimise kvaliteeti (erinevad filmimisvõimalused: käsikaamera/droon).

 

Enamik video- ja kujundustöid pakkuvaid ettevõtjaid keskenduvad suurtele klientidele ning nende teenused on jõukohased ainult jõukamatele ettevõtetele või isikutele. Meie sihtrühmaks olevad rahvamajad ja teised maapiirkonna omavalitsuste allasutused kasutavad tihti video- ja kujundustöödeks oma asutuse tööjõudu ja seetõttu tööde kvaliteet on väga varieeruv ning sõltub töötajate lisaoskustest, huvist ja ajalistest võimalustest.

TASKUKOHANE TEENUS 

 

Meie eesmärgiks on pakkuda parimat kvaliteeti võimalikult soodsalt ja seeläbi toetada ühinguid, asutusi ja väikeettevõtjaid. Maapiirkondade elu elavdamiseks on kohalikel asutustel võimalik taotleda lisarahastust erinevatest fondidest ja programmidest. Igas omavalitsuses kirjutatakse selliseid toetusprojekte regulaarselt, et et oma tegevusi mitmekesistada ning ka reklaamida, seejuures on teavitustöö tavaliselt üks nõutud tegevustest rahastuse saamise puhul. Kuna suurtelt video- ja kujundusettevõtetelt tööde tellimine võtaks enda alla ilmselt suurema osa kogu projekti eelarvest, püüavad projektide kirjutajad leida võimalusi, et teenust odavamalt sisse osta. Sellist võimalust just meie pakumegi!

Hetkel oleme pakkunud oma teenuseid erinevate Raasiku valla ja Hiiumaa valla asutustele ning ettevõtetele. Näiteks tellib MTÜ Aruküla Kultuuriselts regulaarselt plakatite kujundamist seoses traditsiooniliste üritustega. Samal seltsil on plaanis kirjutada projekt, et tellida  ka ajaloolisi ülevaatefilme. Ajalooliste filmide ja kujudnustööde osas on meil samuti pikaajaline koostöö Raasiku vallavalitsusega, kes korraldab meiega koostöös valla ajalookonverentse ning mille allasutused tellivad meilt tutvustavaid filmiklippe ja reklaamvideoid. Eelkokkulepped on olemas Hiiumaa asutuste ja ettevõtetega, kes soovivad meie teenuseid kasutada oma asutuste tutvustamiseks ja turundamiseks. Hiiumaa arenduskeskus soovib meie teenust kasutada maakonna turundusprojekti juures.

Pakutavate teenuste nimekiri

  1. Videoteenused: ajaloolone ülevaatefilm, reklaamklipp, muusikavideo, ürituse filmimine, videogiid

  2. Kujundustööd trükiks: raamatud, brošüürid, voldikud, flaierid, visiitkaardid.

  3. Kujundustööd sotsiaalmeediasse: plakatid ja bannerid.

  4. Muud teenused:  infokirja koostamine, kodulehe kujundamine ja haldus, projekti kirjutamine, giiditeenus, koolituste läbiviimine

Meie põhimõteteks on personaalne lähenemine kliendile, teenuste põhjalik tutvustamine ning kliendi projektide kirjutamises abistamine (ajalooliste raamatute ning filmide välja andmiseks), et meie teenust kasutada.

 

Viimaste aegade trendid videotööstuses on droonfilimide ja fotode tegemine. Lisaks ka virtuaaltuurid ja 360 kraadised fotod, videod. Vastavalt tehnoloogia arengule on tehniliste vahendite võimekus suurenenud, filmitöötlusprogramme on edasi arendatud, mis annab võimaluse kasutada eriefekte kodust lahkumata. Rääkides kujundusest on ka sealjuures näha hulgaliselt erinevate programmide/appide turuletoomist ning paljud on ka vabavaralised ning neid on võimalik kõigil kasutada. Üha enam populaarsust koguvad ka igasugused graafikalauad, mille abil on võimalik joonistatav kujund otse arvutisse suunata.

20 AASTAT KUJUNDAMISTÖID

 

Henri Reeder on viimase 20 aasta jooksul kujudanud Raasiku valla erinevatele asutustele hulgaliselt plakated, voldikuid, sotsiaalmeediapostitusi ja teisi visuaale ürituste reklaamimiseks. Lisaks on ta koostanud, kujundanud ning välja andnud 5 erinevat raamatut ning monteerinud kokku kümneid videosid inimeste elulugudest, asutuste ajaloost, toimunud sündmustest ning uudistest. Ta on loonud ka ühe tunniajase dokumentaalfilmi Raasiku valla ajaloost. Tegemist on hinnatud videolooja ja trükiste kujundajaga Raasiku vallas. Lisaks on tema teenuseid tellitud ka juba Hiiumaal